Лига радиолюбителей Украины

Ще по одній справі до держреєстратора відкрито провадження, це вже третє

 
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 ,
У Х В А Л А
про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі
19 листопада 2018 року м. Київ № 826/16373/18
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Васильченко І.П., ознайомившись із позовною заявою та доданими до неї матеріалами
за позовом Громадської спілки "Всеукраїнська радіоаматорська ліга"
(08130, Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 10В)
до відповідача Державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у м. Києві Корольова Дмитра Олеговича
(01001, м. Київ, пров. Музейний, 2Д)
про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити дії
підстава позову протиправність дій при реєстрації змін до установчих документів
визнав подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі, яка буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження
Керуючись статями 171, 126, 257, 261, ч. 5 ст. 262 Кодексу адміністративного судочинства України,
УХВАЛИВ:
1. Відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатись суддею Васильченко І.П. в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.
2. В порядку підготовки справи до розгляду надіслати копії ухвали про відкриття провадження учасникам справи.
3. Відповідачу у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі подати до суду відзив на позовну заяву, оригінали і належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких він діє. Відзив (примірник для суду) та всі докази на його підтвердження мають бути подані в зазначений строк безпосередньо до Окружного адміністративного суду м. Києва.
Попередити відповідача, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.
4. Роз'яснити відповідачу, що в разі ненадання ним відзиву на позовну заяву справа буде вирішена на підставі наявних в ній доказів та розглянута в порядку спрощеного провадження.
5. Повідомити відповідача, що ним можуть бути подані заперечення проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження у строк п'ять днів з дня вручення ухвали.
6. У разі подання до суду відзиву на позов, запропонувати позивачу надати відповідь на відзив протягом п'яти днів з дня його отримання, а відповідачу у разі подання до суду відповіді на відзив, запропонувати надати до суду заперечення проти відповіді на відзив.
Копію відповіді на відзив надіслати відповідачу, докази чого надати суду.
7. Роз'яснити сторонам по справі, що вони повинні надати суду всі докази, якими вони обґрунтовують позов чи заперечують проти нього. Всі докази на підтвердження чи заперечення проти позову сторони повинні подати протягом п'ятнадцятиденного строку з дня отримання ухвали про відкриття провадження. Звернути увагу сторін, що у випадку неподання всіх доказів, які, на їх думку, можуть підтвердити чи спростувати позовні вимоги, за відсутності обґрунтованих пояснень щодо неможливості подання доказів із зазначенням об'єктивних причин з яких вказаний доказ не може бути поданий, за відсутності доказів які підтверджують, що він здійснив усі залежні від нього дії, спрямовані на отримання відповідного доказу та клопотання про їх витребування (стосується позивача), суд вирішує справу за наявними в матеріалах справи доказами. Всі інші докази не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, що їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.
8. Запропонувати позивачу з метою спрощення обміну електронними документами із судом зареєструватися в системі Електронний суд шляхом реєстрації поштової скриньки електронного суду mail.gov.ua та подачі заявки, яку необхідно роздрукувати на порталі Судової влади України court.gov.ua/emailec, до суду з метою її реєстрації в КП ДСС. Після вчинення зазначених дій всі процесуальні документи будуть надходити на зареєстровану позивачем mail.gov.ua електронну адресу.
Суддя І.П.Васильченко
Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/
Інформація про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі.
Відповідно до ст.ст. 44, 47 КАС України учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. Учасники справи зобов'язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Учасник справи звільняється від обов'язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.
Зареєстровано 22.11.2018
Оприлюднено 22.11.2018
Дата набрання законної сили 19.11.2018