Лига радиолюбителей Украины

Інформаційне повідомлення – 14 січня 2017 р.

У зв'язку із плановим проведенням конференцій обласних підрозділів Громадського об'єднання Ліга радіоаматорів України та початком процедури сплати членських внесків, повідомляю наступне:

- розмір членського внеску підлягає затвердженню згідно процедури, що зазначена в Статуті ЛРУ;
- до остаточного затвердження розміру щорічного внеску пропонується тимчасово визначити суму 100,00 грн. (сто гривень, 00 коп.) як внесок члена ЛРУ;
- подальша інформація буде надана додатково.

Пояснення.

Повідомляю, що ЛРУ є дійсним членом IARU та в квітні кожного року сплачує щорічний внесок до цієї організації.

Списки членів ЛРУ є прозорими та розміщені на офіційному сайті.

Згідно діючих в IARU розрахунків щодо членського внеску, його розмір до сплати в 2017 р. може скласти у перерахунку на курс гривні приблизно 44 – 45 грн. за кожного члена.

У зв'язку із викладеним, для підтримки діяльності ГО ЛРУ, щорічний членський внесок запропоновано збільшити.

Кириленко Анатолій, UT3UY
Президент ЛРУ