Лига радиолюбителей Украины

Дипломна програма ЛРУ

"Multiband UKRAINE" AWARD (MBUA)

Програма започаткована ЛРУ i складається з базового диплому та вiдповiдних "наклейок". Базовий диплом видається за пiдтвердження QSOs/SWLs, проведеними всiма видами випромiнювання (в тому числi i за контести), починаючи з 1.01.1992, з рiзними адмiнiстративно-територiальними одиницями України ("областями") на будь-якому одному дiапазонi (160 - 6 м). За бажанням заявника можлива вiдмiтка про конкретний вид випромiнювання. Видаються вiдповiднi додатковi "наклейки" (з числа тих дiапазонiв, що не увiйшли в первинну заявку): "160м", "80м", "40м", "30м", "20м", "15м", "17м", "12м", "10м" и "6м"; тобто: "6 band UKRAINE", "7 band UKRAINE", "8 band UKRAINE", "9 band UKRAINE" та "10 band UKRAINE".

Hеобхiдна кiлькiсть QSOs/SWLs (на кожному дiапазонi):
- для України - 25 "областей";
- для Європи - 20 "областей";
- для всiх iнших - 15 "областей".

Багатокольорова пластмасова плакетка [формат А5; на зворотнiй сторонi знаходяться утримувачi (для крiплення його на вертикальнiй площинi)]. "Hаклейки" - разнокольоровi (у виглядi "ромбiв"; на самоклейкiй основi).

Зовнiшнiй вигляд -
http: //www.uarl.com.ua http://radio.cn.ua http://www.qsl.net/uy5xe

Вартiсть(з поштовими витратами на "звичайне" вiдправлення):
"Базовий диплом" "Hаклейка"
- для України екв. 4 USD екв. 0,5 USD
- для інших екв. 6 USD екв. 2 USD

"Наклейки", що увiйшли в первинну заявку, видаються безкоштовно (тобто їх вартiсть автоматично входить у вартiсть базового диплому).

Завiрена двома короткохвильовиками (або у check-point) заявка повинна мiстити: дату, позивний, дiапазон, вид випромiнювання та умовне позначення "областi". В першому випадку, засновники програми залишають за собою право безпосередньої перевiрки QSLs.
Заявка i оплата (або копiя документа про оплату) направляються на адресу:
Георгiй Члiянц (UY5XE), а/с 19, Львiв, 79000.

Також можлива оплата: IRCs (1 IRC = 0,8 Euro/USD), ел.переказом (включаючи системи: "Софт", "Western Union").

- Уповноваженi на перевiрку заявок (checkpoints);

- Перелiк адмiнiстративно-територiальних одиниць України та їх умовнi позначення.

 

По состоянию на 20.02.2016 выдано 37 дипломов национальной дипломной программы ЛРУ «Multi band UKRAINE - "MBUA". Дипломы получили представители 12 «стран» (3X, DL, JW, LY, OK, ON, S5, SP, UA-As, UA-Eu, UR и YL).

73! Дипломный менеджер – Георгий Члиянц (UY5XE)